AG

Capgemini zet Europese Commissie voor het blok

Vanuit een Amsterdams datacentrum biedt Capgemini een op open standaarden gebaseerde cloudoplossing voor unified communications, e-mail, agenda, content- en document­beheer, een segment waar Microsoft domineert.

Gemeente Ede verlost van mailergernissen

“Zonder al te veel moeite zet de gemeente Ede begin juni duizend medewerkers over op mail- en agendaserver Zarafa. De gebruikers krijgen eindelijk op afstand toegang tot hun e-mail en agenda, zowel thuis op hun Mac als onderweg op een willekeurige smartphone. Het grootst is de schok voor de Exchange-beheerder. Hij ziet de Linux-cursus niet zitten en heeft daarom nu een alternatieve functie.

Nog geen plannen vervolg NOiV

Nederland Open in Verbinding ziet zelf nog wel een taak

‘Open source krijgt geen kans’

SP Amsterdam-Oost vermoedt obstructie

Open-sourcemailserver populair

“Zarafa, een in Nederland ontwikkeld alternatief voor Microsofts mailserver Exchange, neemt bij gemeenten in populariteit toe. In twee jaar tijd haalde het in Nederland een marktaandeel van 5 procent. In Nederland werken inmiddels twaalf gemeenten met Zarafa, in Vlaanderen zijn het er 22. Vooral bij middelgrote gemeenten groeit de belangstelling.

Tegenslag voor open source

Gemeenten Heerenveen en Amsterdam voelen zich in de steek gelaten

‘Hergebruik overheidssoftware moet makkelijker’

EC legt accent op uitwisselbaarheid in open source

NMa zit vast aan Microsoft

Niet volgens de regels uitgevoerde aanbesteding zette mededingingsautoriteit klem

Overheid negeert voordelen leveranciersonafhankelijkheid

Eerste resultaten van promotieonderzoek

Ministerie verzet zich tegen vendor lock-in

OpenOffice en Firefox op desktops Buitenlandse Zaken

XBRL naarstig op zoek naar de businesscase

Grote overheidsorganisaties zien winst voor bedrijfsprocessen

NLUUG stelt leveringsvoorwaarden voor open source op

Gevolgen open source zijn anders voor opdrachtgevers

Open standaarden niet van harte ingevoerd

Overheid Actieplan NOiV niet naar de geest nageleefd

Open source geen onderwerp bij onderwijs

Open source en open standaarden zijn voor het ICT-onderwijs geen onderwerp. Het aantal scholen dat hier aandacht voor heeft, is op de vingers van éé1n hand te tellen.

Nederlandse politie houdt vast aan Microsoft-software

Franse gendarmerie bespaart miljoenen met open source

Overheden mogen merken uitsluiten

Aanbesteding Tegenslag voor Nederland Open in Verbinding

'Vendor lock-in geen excuus'

Overstapkosten voor overheid geen valide reden om af te zien van open source

Ministerie van Buitenlandse Zaken trekt opdracht in

Grote leveranciers in verzet tegen foute aanbestedingen

Gemeenten niet overtuigd van Microsofts licentieovereenkomst

“Microsoft heeft geen goede argumenten waarmee het gemeenten kan overhalen bestaande softwarelicenties te verlengen. Dat zeggen IT-beleidsmedewerkers bij de gemeenten Enschede, Den Haag en Leeuwarden.

Overheid snapt zelf­opgestelde regels niet

Gehanteerde teksten sluiten alternatieven uit

Overheden massaal in de fout bij aanbesteden

Aanbestedingen Europese richtlijnen worden bij tenders regelmatig overtreden

Freelancer binden vraagt de nodige zorg

“Bedrijven die zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) willen binden, doen dat vooral door te zorgen voor een correcte administratie die voldoet aan alle wettelijk eisen, en door facturen op tijd te betalen.

Nederlandse Open Source Exchange-variant breekt internationaal door

Zarafa, de op Linux, Mysql en Apache lopende kloon van Microsoft’s Exchange-server, wordt nagenoeg geheel open source. Het snelgroeiende bedrijf uit Delft hoopt zo de gemeenschap van software-ontwikkelaars aan te moedigen.

Goud gaat draaien op Vista

Drie van de vijf bieders op overheidsdesktop haken af