Open-sourcemailserver populair

“Zarafa, een in Nederland ontwikkeld alternatief voor Microsofts mailserver Exchange, neemt bij gemeenten in populariteit toe. In twee jaar tijd haalde het in Nederland een marktaandeel van 5 procent. In Nederland werken inmiddels twaalf gemeenten met Zarafa, in Vlaanderen zijn het er 22. Vooral bij middelgrote gemeenten groeit de belangstelling.

Zarafa, a Dutch-made open source alternative to Microsoft’s Exchange mail server, is increasingly popular with municipalities. In two years Zarafa reached a market share of 5 percent in Holland, with twelve municipalities using Zarafa. In Flanders some 22 municipalities are using the Exchange alternative. It is mostly mid-size municipalities that are interested.

An article for the Automatisering Gids, published on 29 April 2011. The complete article is available online, for subscribers only.